06.04.2011 - Şiddetli yağışlardan dolayı zarara uğrayan üreticilerle birlikte çiftçilerin sorunları hakkında yaptığı yazılı basın açıklaması.
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin
şiddetli yağışlardan dolayı zarara uğrayan üreticilerle birlikte
çiftçilerin sorunları hakkında yaptığı yazılı basın açıklaması.
6 Nisan 2011

 

Son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar bazı yörelerimize dolu olarak yansımış ve sonuçları maalesef çok ağır olmuştur.

Özellikle Antalya ilimizin Aksu ilçesinde dolu yağışının neden olduğu tahribat ve yıkım ciddi düzeylere ulaşmıştır.

Yoğun yağışların yol açtığı sel felaketi de ayrı bir sorun ve tehlike olarak belirginlik kazanmıştır.

Bundan dolayı hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik faaliyet gösteren üreticilerimiz perişan olmuşlar ve çok zor bir duruma düşmüşlerdir.

Nitekim seralar mahvolmuş, ürünler telef olmuş ve zararın toplam yekûnu kaygı verici bir noktaya gelmiştir.

Bu olumsuz gelişmeler ilerleyen süreçte sebze ve meyve fiyatlarına da yansıyacak ve vatandaşlarımızı zincirleme olarak etkileyecektir.

Bugün, aldıkları kredileri ödemeyecek bir hale düşen binlerce sera üreticimiz faiz ve haciz kıskacında can çekişmektedir.

İlave olarak, bu alanda ücretli olarak çalışanlar da işlerini kaybetmişler ve işsizler arasına katılmışlardır.

Sera üreticilerimizin meseleleri ağır, açmazları büyüktür.

Türkiye’nin temellerini sarsmak ve bölücülere teşrifatçılık yapmakla meşgul olan AKP hükümeti, zararları telafi edilmeyecek bir aşamaya gelen sera üreticilerimizi rahatlamak ve problemlerini gidermek için bir an önce harekete geçmelidir.

Bu çerçevede akla gelen ilk tedbir olarak; şiddetli yağış ve dolu felaketi neticesinde ürününü kaybedenlerin zararlarını hiçbir şart ileri sürmeden karşılamak olmalıdır.

İkinci olarak ise, üreticilerin bankalara olan kredi borçlarının geri ödemesinin ertelenmesi ya da bir bölümünün devlet tarafından üstlenilmesi şeklinde ortaya çıkabilecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi; 2023’e Doğru Yükselen Ülke Türkiye hedefinin gerçekleştirilebilmesi için; ülkemizin tarımda kendine yeterli olmanın ötesine geçerek, bölge ve dünya pazarına yüksek katma değerli işlenmiş tarım ürünü satabilir hale gelebilmesini öngörmektedir.

Bu itibarla çiftçilerimizin ve üreticilerimizin muhatap oldukları sorun alanlarının etkisizleştirilmesi ve önlerinin açılması için her türlü katkı verilmeli ve çaba gösterilmelidir.

Partimiz, AKP’nin tarım kesimindeki ihmal, gaflet ve yanlışlarını açıkça görmektedir.

Bugün vatanın her köşesindeki çiftçilerimiz tükenmenin ve topraklarını tasfiye etmenin sınırına dayanmışlardır.

Gübredeki pahalılık, mazot fiyatlarının fren tutmaması, elektrik maliyetinin yüksekliği, ilaç ve tohumdaki sıkıntılar ve üstelik ürünlerin de para etmemesi üreticilerimizi kelimenin tam anlamıyla harap etmiş ve bitap düşürmüştür.

Milliyetçi Hareket Partisi hedeflediği tek başına iktidarında bu sorunların hepsinin üstesinden gelecek, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi huzura ve rahata erdirecektir.

Bu kapsamda, GAP projesinin bitirilmesinden, atıl halde bekletilen devlet arazilerinin işsiz ve yoksul vatandaşlarımıza tahsisine kadar gereken girişimler yapılacaktır.

Tarımsal desteklerin artırılmasının yanı sıra, besi hayvancılığıyla uğraşanlar hak ettikleri destekleri alacaklardır.

Küçük çiftçilerimizin öncelikli meseleleri arasında yer alan mazot, gübre, ilaç, tohum ve fide gibi tarımsal girdiler üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacak ve bunlar daha ucuz elde edilecektir. 

Buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, çay, çeltik, fındık, üzüm, kayısı, zeytin ve yerfıstığı gibi ürünler için özel destekleme programları geliştirilecek ve bu ürünlere fiyat garantisi verilecektir.

Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrik tarifesi farklılaştırılarak çiftçilerimize daha ucuz elektrik temin edilecektir.

Mayınlı araziler mayından arındırılarak tarımsal amaçlı kullanılmak üzere yoksul çiftçilere dağıtılacaktır.

Tarımsal ihracata sağlanan destekler arttırılacak, arz fazlası ürünlere ihracat ve pazarlama desteği sağlanacaktır.

Tek başına iktidar hedefine kilitlenen Milliyetçi Hareket Partisi, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin problemlerini ortadan kaldırmadan gerçek anlamda bir gelişmeye ve kalkınmaya asla ulaşılamayacağını düşünmektedir.

Çiftçilerimizin ses vermesi ve partimizin sesine kulak vermesi Türkiye’nin yeniden ayağa kalkması için iyi bir başlangıç; bozguncu, vurguncu ve yıkıcı bir iktidardan kurtarılması için de eşsiz bir fırsat sunacaktır.