14.01.2011 - TBMM’de yasalaşan bazı kanunlarla ilgili yapmış oldukları yazılı basın açıklaması.
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin,
TBMM'de yasalaşan bazı kanunlarla ilgili yapmış oldukları yazılı basın açıklaması.
14 Ocak 2011

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi başarılı ve verimli bir çalışma temposu sonucunda, uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu kabul ederek yasalaştırmıştır.

Tük siyaseti milletimizden aldığı destekle, eğer fırsat ve imkân olduğu takdirde uzlaşma ve geniş bir ittifakla önemli reformlar yapabileceğini bu vesileyle iyi bir şekilde göstermiştir.

Bu kapsamda, iktidarı ve muhalefetiyle disiplinli ve gayretli girişimlerin değerli neticeler vereceği açık bir şekilde görülmüş ve anlaşılmıştır.

Türkiye’nin içine sokulduğu kamplaşma ve çatışma ortamından sıyrılması için, bu uzlaşma zeminin hayatın her alanına yayılması ve millet yararına ve hayrına lazım gelen icraatların yapılması gelecek açısından da olumlu bir nitelik taşıyacaktır.

Yapılan hukuki düzenlemeyle, reel kesimin beklentileri en üst düzeyde karşılanmış, ekonomik sistemin ve sosyal yapının hukuksal reformla iyileştirilmesi yönünde çok değerli adımlar atılmıştır.

Yasalaşan Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunuyla birlikte; sosyal ve ekonomik ilişkiler yeni baştan ele alınmış ve çağımızın gerekleri doğrultusunda değişikliğe tabi tutulmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi baştan beri, vatandaşlarımızın hayatlarını yakından ve olumlu bir şekilde etkileyecek olan bu kanun tasarılarının işbirliği ve geniş bir mutabakat içerisinde ele alınmasını önermiş ve bunda da ısrar etmiştir.

Nitekim değişik zaman ve ortamlarda yapılan açıklamalarımızda bu kanunların Türkiye Büyük Millet Meclis’i tarafından bir an önce görüşülüp kabul edilmesi gerektiği ve bu nedenle Meclis’te grubu bulunan diğer partilere de büyük sorumluluklar düştüğü sürekli hatırlatılmıştır.

Son zamanlarda siyasetin içine düştüğü çözümsüzlük girdabı umutsuzlukları derinleştirmişken, Meclis Genel Kurulu’ndaki siyasi uzlaşma ve kanun tasarılarının yasalaşması amacıyla yapılan ittifak milletimizde sevinç yaratmıştır.

Bu itibarla, söz konusu kanunların kabul edilmesinde emeği geçen değerli milletvekillerine ve parti gruplarına teşekkür eder, benzeri çalışmaların artarak devam etmesini içtenlikle temenni ederim.

Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonrada, kararlılıkla aziz milletimizin rahatına, refahına ve sorunlarının çözümüne yönelik her katkıyı verecek ve uzlaşmaya dönük siyasi duruşunu sonu ne olursa olsun muhafaza edecektir.